Med internet som arbetsplats

Webb

Tekniken bakom en sajt

online_internet_teknik_3353 Internet och varje sajt bygger på arbetsinsatser gjorda av tusentals personer under tiotals år. Som nybörjare inom webbdesign så har man mycket av tacka av alla dess för att göra grunderna så enkla som de är nu idag.

Hur mycket behöver man kunna?

Hur mycket man behöver kunna när man sätter igång med att göra sin sajt beror helt och hållet på vilken typ av sajt det är samt hur mycket hjälp man kan ta av andra. Om man vill bygga en avancerad onlinetjänst som aldrig tidigare har funnits online så krävs det självklart betydligt mer kunskaper än om man vill göra en statisk sajt där det bara står lite text.

Hosting

För att kunna visa sajten online så krävs det att man har tillgång till en dator som kan skicka ut sajtens sidor till de besökare som frågar efter den. Detta är vad som kallas för hosting och sker på en dator som brukar kallas för server. Hosting kan ske på många olika nivåer som kräver olika mycket kompetens. Om man vill så kan man installera mjukvara på sin egna dator med internetuppkoppling och själv hosta sajten. Ett annat alternativ är att hyra servern men själv sköta administrationen. Ett tredje alternativ är att hyra in sig på ett webbhotell där man får tillgång till en server som någon annan sköter och helt enkelt får lägga upp sin sajt där. Sist men enklast är att använda sig av ett färdigt system där leverantören sköter både plattformen och serverdriften. Det finns till exempel http://www.sitedirect.se/ som både arbetar med den egna plattformen SiteDirect samt open sourcelösningen Magento.

Kodning

Vill man göra sin sajt från grunden så krävs det en hel del kunskap i kodning. För att kontrollera hur hemsidan ser ut behöver man kunna koda HTML och CSS. Vill man dessutom göra den interaktiv så behöver man dessutom kunna JavaScript eller ett scriptspråk så som PHP eller Ruby.

WYSIWYG

Som tur finns det idag betydligt enklare sätt att göra en hemsida på. Med hjälp av ett CMS så som WordPress eller ovan nämnda SiteDirect så behöver man inte ha något direkt kunskap i kodning för att kunna göra ändringar i sajten. Istället kan man redigera sajten med en så kallad WYSIWYG-editor. WYSIWYG betyder ”What you see is what you get” eller på svenska ”vad du ser är vad du får” och innebär alltså att du direkt på skärmen kan se hur innehållsändringarna kommer att se ut. Vad är stor text och vad är lite, hur kommer bilden ligga i förhållande till innehållet och liknande är frågor som väldigt instinktivt får svar med tekniken. Det hela gör att vem som helst kan göra ändringar på sajten så länge man kan använda sig av program som word och powerpoint.