Med internet som arbetsplats

Tips

Att spåra och identifiera produkter med hjälp av serialisering

Serialisering är en process inom datavetenskapen. Tillverkare och företag använder för att kunna identifiera och spåra vissa typer av produkter. Det innebär att en datastruktur sparas till en viss datafil. Den kan sedan deserialiseras och på så sätt bli spårbar.

Kraven på serialisering är något som har ökat de senaste årtiondena och har inneburit en riktigt stor utmaning för märkningsbranschen. Idag finns flera EU-direktiv gällande förmågan att spåra och identifiera produkter. Vissa produkter ska kunna spåras genom hela leveranskedjan, både av maskiner och människor. Det kan exempelvis handla om läkemedel, för att kunna skydda konsumenter mot förfalskade läkemedel.

Få hjälp med serialisering

Om du har ett företag som befinner sig i en bransch där det finns krav på möjlighet att spåra produkter är det rekommenderat att du tar hjälp med serialisering. Eftersom konsekvenserna kan bli mycket allvarliga om gällande EU-direktiv inte efterföljs. Behöver ditt företag hjälp med serialisering kan du få mer information här.

Genom att ta hjälp av ett företag som har lång erfarenhet inom märkningsbranschen och är uppdaterad inom det senaste gällande just serialisering blir arbetet mycket enklare. Du minskar risken att göra fel, och kan istället fokusera på företagets huvudsyssla. Det finns nämligen mycket effektiva metoder och produkter som kan lösa problemet.