Med internet som arbetsplats

Företag, Tips

Mätning av kvalitetsegenskaper inom processindustri

Företag inom tillverkning och processindustri är angelägna om kvaliteten på sina produkter, därmed är det av stort värde att kontinuerligt mäta och analysera produkterna under framställning. Kraven på kvalitet och hållbarhet är höga både bland anställda och kunder. Utvidga därför kapaciteten att leverera en pålitlig produkt och därmed konkurrenskraften på en alltmer ansträngd marknad.

Garantera kvalitet av trä och virke

Produkter i trä är fortsatt en grundsten i svensk tillverkningsindustri. Nå en kvalitativ slutprodukt i arbetet med träprodukter genom att övervaka materialets fuktnivå under alla delar av processen. Först när rätt fuktighetskvot uppmätts kan virket godkännas för produktion. Dynalyse erbjuder en rad lösningar för att kostnadseffektivt och enkelt garantera fuktnivåerna i materialet, kolla på nätet för den lösning som passar er verksamhet bäst. Sortera industriellt virke baserat på egenskaper av styvhet, hållfast och densitet med precision genom digitala mätinstrument.

Måleri och ytbeläggning

Standardisera metoderna vid applicering av färg, lim och lack på produkter när det är del av tillverkningsprocessen. Först när ett digitalt mätinstrument som testar vikt och spridning används kan du vara säker på att dina produkter håller samma nivå över tid. Därmed garanterar du att ni använder rätt färgmängd vid behandling av lister, paneler och andra ytor. Använd specifikt utformade mätsystem för fuktighetskvot i virket som helhet och på ytan av materialet under målningsarbete.