Med internet som arbetsplats

Webbdesign

Flash

sh_2d_animation_art Flash är ett mycket välkänt program som används under flera år och är ofta sammanlänkat med webbdesign och webbutveckling. Rent historiskt sett har det varit mest känt att man använt flash till kreativt skapande i form av flashspel och flashanimationer. Det många inte alltid känner till är att man använder flash till mycket mer, exempelvis reklam delarna på en webbssajt och i popuprutor. Fördelen är att då du använder en Adblock så nyttjar den ett sätt att blockera ut flashkoden. Detta gjorde det i början svårt att ha en adblock och spel men då reklamkodningen ändrade sig blev det inte lika vanligt med flashreklam. I sin helhet har många webbsajter grundats på vad man kan skapa ifrån flash programmet. Webbsajter som Weebls-stuff.com och Newgrounds har i stort sett nästan blivit grundat på bara flash animationer och spel. Med tiden har mjukvaran utvecklats och mer avancerade animationer har kunnat skapats. Ett bra exempel är en animationserie på Newgrounds vid namn “Animation vs Animator”. Serien är skapad över ett flertal år så man kan tydligt se hur mer och mer avancerad animationsteknik. Programmet fungerar på ett sätt som baseras kring nyckelbilder som sedan bildar tillsammans, en animation. För att man ska kunna se dessa animationer i en webbläsare behöver man generellt ett insticksprogram. Oftast är detta insticksprogram Adobe Flash Player.