Med internet som arbetsplats

Webb

Webdesign och HTML

sh_designer_html_graphics Att lära sig skriva html och kunna designa webbsidor är en väldigt användbar kompetens i dagens teknikinriktade samhälle. Då nästan varje företag har en egen webbsida är det ett matnyttigt område att etablera sig inom. Html är ett märkspråk för hypertext och kan användas både för att forma och ändra utseende och innehåll på en webbsida. Det är väsentligt att åtminstone ha ett grundlig förståelse om html för att kunna designa webbsidor. När du skapar en webbsida så är det första du bör göra är att skapa ett skelett av html text som du sedan kan expandera och bygga på. När man designar en webbsida är det viktigt att tänka på ge sidan en inbjudande design som lockar kunderna till att stanna på den men också att det ska vara klart vad syftet med sidan är. Man borde satsa på att göra sidan lättillgänglig så att den är lätt att navigera, annars är det lätt hänt att man skrämmer bort kunder om man har en klumpig webbsida som man inte hittar det man söker på. När du sedan har skapat en layout som du känner dig nöjd med är det dags för att fylla den med information. Om du däremot inte är nöjd med text fonten eller formateringen på webbsidan efter att du fyllt den så kan du ta och kolla upp css som är ett språk som används till att fixa just detta.