Med internet som arbetsplats

Webb, Webbdesign

Fonter och typsnitt

FontsDet finns oändligt många olika sorters fonter och typsnitt och det kan därför ibland vara svårt att välja vilken man ska använda. Om man till exempel ska använda olika typsnitt på webben så bör man tänka på att det inte går att använda vilket som helst då personen som besöker sidan kanske inte har den fonten installerad på sin dator. Ett sätt att gå runt detta är att skicka med ditt typsnitt som en fil och aktivera det med hjälp utav css. Nedan kan du läsa om bra tips när man använder fonter och typsnitt.

Några av de mest använda fonterna är, Times New Roman, Verdana, Arial och calibri. Om du vill ge dina texter lite mer personlighet så kan du testa att använda en annorlunda font som skiljer sig från de vanligare alternativen. Att blanda olika typsnitt på samma sida är däremot ofta en dålig idé då det gör att sidan ser väldigt rörig och ostrukturerad ut. Man ska också vara försiktig och tänka på att inte använda typsnitt som är alldeles för oseriösa.

En sak som olika fonter och typsnitt kan påverka är läsbarheten på din text. Se till att färgen på din font inte smälter ihop med bakgrunden då detta kan göra så att din text blir oläslig. Man kan också tänka på att inte ha för liten font-storlek vilket kan göra det svårt att läsa samt att använda lagom radavstånd och marginaler så att inte fonten flyter ihop.